سلـام. لطفا با ذهنیت مرور آزمون رو انجام بده و صرفا جای خالی هارو پر نکن

غلط های املایی خطا محسوب میشن

همچنین از شکل فشرده لغات استفاده نــــکن

زبــــــانـــــزد؛ یــــکـــبـــــار بــــرای هــــمـــیـــشـــه
_______________________________________