پـیـشـخـوانِ کـتـاب​

فقط بـرای عـاشـقـانِ زبـان!

کتابخانه به چــهـــار قسمت تقسیم شده:
1. محتوای کتاب اصلی
2. محتوای کتاب های مکمل
3. کتاب داستان ها
4. کتاب های زبان اصلی

✅در بخش آخر هم نرم افزار و دیکشنری ها را میتوانید دانلود کنید

✅برای دانلود، کافیست بر روی نام محتوا کلیک یا آن را لمس کنید

محتوای سطح Beginner

دانلود ویدوهای Voxpop - Report

دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

دانلود فایل های صوتی کتاب اصلی

محتوای سطح Elementary

دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

دانلود فایل های صوتی کتاب اصلی

محتوای سطح Pre-intermediate

دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

دانلود فایل های صوتی کتاب اصلی

کـتاب های مکمل

333

Oxford Word Skills

سطح سوم Elementary

552525

Tactics for Listening

سطح سوم Developing

2

Oxford Word Skills

سطح دوم Intermediate

22

Tactics for Listening

سطح دوم Expanding

11

Oxford Word Skills

سطح اول Elementary

5120.

Tactics for Listening

سطح اول Basic

55555

Active Reading

سطح 4

44444

Active Reading

سطح 3

ddd

Active Reading

سطح Intro

کـتاب های داستان

The Girl with the Red Hair

برای سطح Beg 2

The Hat

برای سطح Beg 1

Aladdin and the enchanted lamp

برای سطح Elm 1

Beauty and The Beast

برای سطح Beg 3

کـتاب های زبان اصلی