سلـام. لطفا با ذهنیت مرور آزمون رو انجام بده و صرفا جای خالی هارو پر نکن

دقت کن که غلط های املایی خطا محسوب میشن و هیچ کلمه ای رو با حروف کپیتال یا بزرگ نـــنویس.

همچنین از شکل فشرده لغات استفاده نــــکن

زبــــــانـــــزد؛ یــــکـــبـــــار بــــرای هــــمـــیـــشـــه
_______________________________________