سلـام. لطفا با ذهنیت مرور آزمون رو انجام بده و صرفا جای خالی هارو پر نکن

دقت کن که غلط های املایی خطا محسوب میشن

همچنین از شکل فشرده، خط فاصله و کاما لغات استفاده نــــکن

برات آرزوی موفقیت داریم. برو بترکون 🙂

زبــــــانـــــزد؛ یــــکـــبـــــار بــــرای هــــمـــیـــشـــه
_______________________________________