وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
قیمت
549000
شروع کنید

زبان آموزِ عزیز، به زبـــانــــزد خوش اومدی

– حتما قبل از کلاس، ویدووهای آفلاین رو نگاه کن

– کویزهای طراحی شده رو فردای جلسه درسی، واسه مرور انجام بده

– آخر این ترم، شما میتونید راجع به خرید، اماکن در شهر، اتفاق های گذشته صحبت و آدرس یا دستورالعمل بدید. همچنین چگونگی نوشتن متن پیام رو یاد میگیرید