✅ برداشتن یک گام اصولی در تدریس
✅دوره پیش رو، شما را برای یک تدریسِ اصولی آماده خواهد کرد

🌟 مهارت هایی که شما در دوره زبانزد TTC کسب خواهید کرد:

گــام هـای دوره:

گام اول – دمو ابتدای دوره

گام دوم – ابزارهای تیچر آنلاین
گام سوم – حضور بر روی دو کلاس
گام چهارم – نحوه تدریس فعالیت ها
گام پنجم – نحوه معارفه، مصاحبه، تمرین گرفتن
گام ششم – نحوه نوشتن Lesson Plan
گام هفتم – نحوه تدریس Reading – Listening
گام هشتم – نحوه تدریس Grammar – Vocab
گام نهم –  نحوه Feedback دادن 

گام دهمدمــــــــــوی نهایی

مدرسین برتری که در دوره زبانزد TTC شرکت کردند و با توجه به عملکرد فوق العاده ای که از خود نشان دادند، در زبانزد، مسئولیتِ کلاس داری و تدریس به آنها محول شد.

قصدِ تدریس در زبانزد را دارید؟

ابتدا اطلاعات زیر را وارد،
سپس فایل رزومه را دانلود و تکمیل کنید​

بعد از اینکه شما رزومه را برای ما ارسال کردید،

روز و ساعتِ جلسه مصاحبه برای شما پیامک خواهد شد.

با احترام، زبانزد